Op 10 juli verscheen de kabinetsreactie (inclusief de presentatie van een pakket aan maatregelen) op het advies van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) ten aanzien van de Nederlandse inzet voor een wereldwijde aanpak van Covid-19.

GCE-NL vroeg reeds in april via Tweede Kamerleden aandacht voor de Nederlandse aanpak en met name het ontbreken van onderwijs als onderdeel van deze aanpak. Want het recht op veilig, kwalitatief, inclusief en rechtvaardig onderwijs stopt niet in tijden van nood. Uit onderzoek blijkt dat vooral de meest kwetsbare kinderen, waaronder meisjes, kinderen in conflictgebieden, vluchtelingenkinderen en kinderen met een beperking door de onderwijscrisis worden geraakt.

Het kabinet deelt met de AIV de overtuiging dat adequate actie van de internationale gemeenschap is geboden om de meest kwetsbare landen, vooral in Afrika, te ondersteunen. Helaas gaat het kabinet niet mee in de gevraagde 1 miljard euro ter beschikking te stellen.

Op het gebied van onderwijs vermeldt het kabinet dat het zich in gaat spannen voor blijvende toegang tot onderwijs – vooral in humanitaire situaties. Het kabinet spant zich in om onderwijsachterstanden als gevolg van de COVID-19-crisis te voorkomen en eraan bij te dragen dat kinderen veilig weer naar school kunnen door onlineonderwijs, rehabilitatie van WASH-faciliteiten rond scholen, voedselvoorziening en psychosociale ondersteuning.

Kijkend naar de noden om de huidige onderwijscrisis het hoofd te bieden (de komende achttien maanden is er als gevolg van de coronacrisis een geschat tekort van 77 miljarddollar voor onderwijs, blijkt uit recent onderzoek) ziet het ernaar uit dat de Nederlandse inspanningen op dit gebied ontoereikend zijn.

GCE-NL blijft de ontwikkelingen rondom COVID-19 en onderwijs monitoren en waar kan vragen wij om verbetering.

Hier vindt u de volledige kabinetsreactie op het AIV advies.