default logo

Hoe steekt het onderwijssysteem van Oeganda of Libanon in elkaar?

17-01-2017, EP-NUFFIC | Eritrea, Libanon, Oeganda, Singapore en Servië zijn toegevoegd aan de unieke beschrijvingen van buitenlandse onderwijssystemen door EP-Nuffic. Er zijn nu 81 landen gecoverd. Gratis te downloaden via de homepage van EP-NUFFIC.

EP-Nuffic brengt elk jaar 5 nieuwe digitale beschrijvingen van buitenlandse onderwijssystemen uit. Ze worden met bijna 100.000 downloads per jaar goed gevonden. De publicaties bieden dan ook unieke informatie, die niet makkelijk verkrijgbaar is via andere kanalen. Bovendien worden ze regelmatig geactualiseerd.

Actualiteit

De keuze voor een land wordt bepaald door de actualiteit en op basis van de hoeveelheid aanvragen voor diplomawaarderingen van Nederlandse hogescholen en universiteiten. Door de vluchtelingencrisis zijn er de afgelopen jaren meer beschrijvingen gemaakt van landen waar deze studenten vandaan komen. Voorbeelden daarvan zijn de beschrijvingen van de onderwijssystemen in Syrië en Afghanistan, en nu de nieuwe beschrijvingen van Eritrea en Libanon.

De landenmodule over het Verenigd Koninkrijk wordt het meest geraadpleegd. Andere populaire landen zijn België, Duitsland, Frankrijk, de Verenigde Staten en China.

Toegang tot hoger onderwijs?

Het doel van de landenmodules is om informatie te geven aan medewerkers van hogeronderwijsinstellingen. Zij vormen de belangrijkste doelgroep en gebruiken de informatie met het oog op toelating van internationale studenten tot het hoger onderwijs. Ook buitenlandse studenten maken volop gebruik van deze informatie.

Maar ook voor de andere onderwijssectoren kunnen de beschrijvingen handig zijn. Bijvoorbeeld met het oog op een uitwisseling of de instroom van buitenlandse scholieren. De publicaties zijn volgens een vast stramien opgezet. Naast een korte typering van het land, wordt het onderwijssysteem uitgelegd; van primair tot hoger onderwijs. Ook is er een hoofdstuk gewijd aan de toelating tot het hoger onderwijs. Daarnaast wordt aandacht besteed aan kwaliteitszorg en accreditatie. Want het is essentieel dat een opleiding officieel erkend is.

Waarderingstabel

Belangrijk is de zogenaamde waarderingstabel. Daarin zijn de meest voorkomende buitenlandse diploma’s opgenomen. Van deze diploma’s wordt aangegeven wat het Nederlandse equivalent. Zo is een vierjarige Bachelor of Arts in Eritrea vergelijkbaar met een Nederlandse hbo-bachelor of 2 jaar wetenschappelijk onderwijs. De landenbeschrijvingen bevatten ook voorbeelden van de meest voorkomende diploma’s in een bepaald land. Op die manier kunnen admissions officers diploma’s sneller herkennen.

Landendeskundigen

De landendeskundigen van EP-Nuffic maken de beschrijvingen en putten hiervoor uit eigen bronnen. Zij kunnen daarbij onder meer gebruik maken van de kennis waarover ze beschikken door alle diploma’s die zij waarderen. Daarna wordt de informatie voorgelegd aan zusterorganisaties op het gebied van diplomavergelijking en buitenlandse ministeries van onderwijs.

In 2017 komen de beschrijvingen voor Bosnië, Europees Baccalaureaat, Jordanië, Macedonië en Venezuela beschikbaar.

→ Download de landenbeschrijvingen via de website van EP-NUFFIC