Van 16 t/m 18 december 2019 vond het eerste Global Refugee Forum plaats in Geneve, georganiseerd door UNHCR. Het Forum werd georganiseerd rondom het 1-jarige jubileum van de ‘Global Compact on Refugees’ (aangenomen in december 2018).

Onderwijs vormde een belangrijk onderwerp tijdens de bijeenkomst, aangezien vandaag de dag 3,7 miljoen vluchtelingenkinderen niet naar school gaan en de kinderen die wel op school zitten leren ​​niet effectief. In de Global Compact on Refugees (GCR) is de verplichting vastgelegd dat alle vluchtelingen binnen enkele maanden na hun ontheemding onderwijs moeten volgen. Het georganiseerde Forum vormde de eerste grote kans om het GCR om te zetten in actie.

Lidstaten, het maatschappelijk middenveld, de particuliere sector en VN-agentschappen werden samengebracht om te kijken naar ‘best practices’ en om toezeggingen en inzet te stimuleren om de GCR te implementeren. Op het gebied van onderwijs werden wereldleiders en andere stakeholders opgeroepen zich in te zetten om vluchtelingenkinderen in nationale onderwijssystemen op te nemen, te investeren in leraren, voorschools onderwijs aan te bieden en om financiering van toegang tot kwaliteitsonderwijs mogelijk te maken.

Ook de Nederlandse Minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) was aanwezig in Geneve, waar ze de ‘terugkeer’ van onderwijs als financieringsgebied voor Nederland (na een aantal jaren van afwezigheid) bevestigde.

Besproken zorgpunten:

  • Meer dan de helft van alle vluchtelingen zijn kinderen (52%).
  • De groeiende kloof tussen onderwijsbehoeften en beschikbare financiering. Terwijl in het rapport ‘A time to Act’ al werd berekend dat alle 7,5 miljoen vluchtelingenkinderen opgeleid kunnen worden voor ongeveer 21 miljard USD, waarvan 12 miljard van de internationale gemeenschap moet komen. Een zeer betaalbaar voorstel voor een wereld die bijna 5 miljard USD per dag uitgeeft aan militaire uitgaven.
  • De noodzaak om onderwijsfinanciering te verhogen (momenteel ongeveer 3% van alle humanitaire financiering).

Wil je beelden van het Forum terugkijken? Klik dan hier voor de link naar de livestream van de ‘high level dialoog’ over onderwijs.