Het advies van het Internationaal Monetair Fonds om te bezuinigen op de overheidsuitgaven in het zuiden heeft in 15 landen bijna 10 miljard dollar weggehaald van de loonbudgetten in de publieke sector: Bangladesh, Brazilië, Ghana, Kenia, Liberia, Malawi, Nepal, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Tanzania, Oeganda, Vietnam, Zambia en Zimbabwe. Education International, ActionAid en Public Services International deden onderzoek naar de gevolgen van de door het IMF geëiste bezuinigingen en legt de gevolgen voor fragiele onderwijssystemen bloot.

David Edwards, algemeen secretaris van Education International, verklaart: “De loonmatiging in de publieke sector heeft een verwoestend effect in de onderwijssector. Wanneer de lonen van leraren worden verlaagd, wordt het recht van leerlingen op goed onderwijs bedreigd door een gebrek aan gekwalificeerde leraren en onaanvaardbaar grote klassen. Gezien het wereldwijde lerarentekort en het stijgende verloop als gevolg van de pandemie, zou het IMF lage- en middeninkomenslanden juist moeten steunen om meer goed opgeleide en hooggekwalificeerde leraren aan te trekken en te behouden, in plaats van landen aan te sporen hun uitgaven voor deze werknemers, die zo cruciaal zijn voor het herstel van landen na de pandemie, te verlagen. Leraren zijn de sleutel tot kwaliteitsonderwijs en zijn cruciaal voor het bereiken van de mondiale doelstelling om inclusief onderwijs voor iedereen te waarborgen.”

Bekijk hier de launch van het rapport.
Via deze pagina kun je (onderaan) het rapport downloaden.