Op 21 april vond een schriftelijk overleg plaats van de Commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de impact van COVID-19 op ontwikkelingslanden. De GCE heeft in een brief naar commissieleden opgeroepen zich hard te maken voor extra financiering voor onderwijs.

Door de lockdown ligt het onderwijs in 191 landen stil. Digitaal thuisonderwijs is in ontwikkelingslanden niet aan de orde en ook onderwijs via de televisie of radio is lang niet voor iedereen toegankelijk. Hoe langer kinderen en jongeren niet naar school kunnen, hoe groter de kans dat ze een leerachterstand oplopen of dat ze zelfs nooit meer terugkomen. Daarnaast vreest de GCE voor meer huiselijk geweld, zwangerschappen, kindhuwelijken en kinderarbeid.

In de brief aan de Tweede Kamerleden vraagt de GCE of de Minister additionele financiële middelen voor het tegengaan van de onderwijscrisis in ontwikkelingslanden beschikbaar wil stellen.

Lees hier de brief van Minister Kaag en de uiteindelijke inbreng tijdens het overleg.