Op donderdag 12 december 2019 vierde de Global Campaign for Education Nederland (GCE-NL) het 20-jarig bestaan van de internationale GCE coalitie met een bijeenkomst in Den Haag. Het thema dat deze middag centraal stond was ‘Life Skills’. Trudy Kerperien, voorzitter van GCE Nederland, opende de middag met een welkomstwoord aan alle genodigden en sprekers. Daarna was het de beurt aan Penina Olum (FAWE, Kenya), Emmanuel Manyasa (Twaweza, Kenya) en Corien Sips (Ministerie van Buitenlandse Zaken, Nederland). Zij blikten terug op 20 jaar GCE internationaal.

20 jaar GCE

Corien Sips gaf aan dat GCE een uniek netwerk is, met 100 nationale coalities, waarin veel verschillende actoren samenwerken. Ze kaartte daarbij de belangrijke rol van GCE Nederland aan in het scherp houden van het ministerie. In 20 jaar zijn er veel schommelingen geweest in het Nederlandse beleid voor onderwijs op het gebied van internationale samenwerking. Na de crisis in 2008 was er weinig aandacht voor de kwaliteit van onderwijs. Gelukkig is onderwijs sinds een aantal jaar weer terug op de politieke agenda. Ook in Kenya heeft de GCE aandacht besteed aan de kwaliteit van onderwijs, zo vervolgde Emmanuel Manyasa. Dat begon met het opnemen van onderwijs in de grondwet in 2010. In Kenya zijn sindsdien, mede dankzij de GCE, curriculumhervormingen gaande. Penina Olum vulde aan dat de GCE in Afrika sterk heeft bijdragen aan samenwerking tussen de landen. Hierdoor werd het bijvoorbeeld mogelijk voor meisjes om terug te keren naar school na een zwangerschap.

Toekomst van de GCE

Corien Sips stipte aan dat de GCE een belangrijke rol heeft te spelen in het halen van Sustainable Development Goal (SDG) 4. Het behalen van dit doel wordt bemoeilijkt doordat de middelen ontbreken, er relatief veel jongeren in Afrika zijn en de maatschappelijke ruimte steeds krapper wordt.

Penina Olum gaf aan dat GCE de komende 20 jaar door moet gaan als platform om partijen bij elkaar te brengen en te zorgen voor het uitwisselen van kennis en ervaring. Voldoende exposure is hierbij essentieel. Vanuit het publiek werd vervolgens nog opgemerkt dat er ook aandacht moet worden besteed aan onderwijs voor vluchtelingen. Niet alleen in de kampen, maar ook buiten de kampen moet het onderwijs voor vluchtelingen worden geïntegreerd met het landelijke curriculum. De leeropbrengsten van vluchtelingen, met name meisjes en vrouwen, moeten omhoog. Corien Sips merkte op dat verschillende landen hierover zullen praten tijdens het Global Refugee Forum in de week van 16 december (voor meer informatie, zie: https://www.unhcr.org/global-refugee-forum.html).

Life Skills

Het overkoepelende thema van de middag: Life Skills, werd geïntroduceerd door Aniek Santema (Edukans) en Irene Diaz Soto (Save the Children). Als GCE zijn we van mening dat Life Skills cruciaal zijn voor succesvol onderwijs. Life Skills vertegenwoordigen een set vaardigheden die belangrijk zijn om te slagen op school, in gezinnen, in gemeenschappen, op werkplekken en in het algemeen. Het is belangrijk dat Life Skills lessen interactief zijn, want alleen door oefenen kunnen Life Skills aangeleerd worden. Het publiek mocht proeven van de Life Skills trainingen die Edukans en Save the Children geven, door een interactieve ‘greeting game’ te doen waarbij lichaamstaal en de aard van uitspraken tijdens het groeten centraal staan.

Na deze oefening was iedereen klaar om actief aan de slag te gaan met Life Skills in het kader van internationale samenwerking. In vier groepen gingen de gasten uiteen, om te discussiëren over Life Skills in basic education, vocational education, education in non-formal settings en Sexual Reproductive Health Rights (SRHR). Deelnemers spraken in hun groepen over hun ervaringen met het thema in relatie tot Life Skills, wat best practices zijn en wat belangrijk is in Life Skills-programma’s. Hieruit kwam naar voren dat Life Skills universeel zijn en belangrijk voor iedereen, en dat er een integrale aanpak nodig is zodat alle stakeholders, van NGO’s tot regeringen, betrokken worden.