Sustainable Development Goal 4 staat voor gelijkwaardig, toegankelijk en goed onderwijs voor iedereen. Hiertoe hoort ook: toegang tot kleuteronderwijs, afname van het aantal schoolverlaters, het dichten van de genderkloof, het bereiken van een minimaal vaardigheidsniveau in lezen en rekenen en gekwalificeerde leraren voor de klas. Dit alles moet voor 2030 gerealiseerd worden.

Zelfs zonder rekening te houden met de verwoestende gevolgen van Covid19 op het onderwijs, zullen de in SDG4 geformuleerde ambities niet wereldwijd bereikt zijn in 2030. Het recent gepubliceerde rapport van UNESCO laat zien wat de prognoses zijn van de verschillende SDG4 subdoelen.

Er moet dringend actie ondernomen worden om de door de pandemie veroorzaakte schade te herstellen en sneller vooruitgang te boeken bij het verwezenlijken van SDG4.