Begrotingsstaat 2022

De begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor het jaar 2022 is gepubliceerd en GCE Nederland heeft naar aanleiding van dit document vragen ingestuurd. Bekijk hieronder de relevante documenten:

Amendement

Als de Global Campaign for Education zijn we van mening dat onderwijs aan de basis staat van alle andere Sustainable Development Goals en dat de Nederlandse overheid onderwijs binnen ontwikkelingssamenwerking zou moeten prioriteren. Met argumenten dat onderwijs dé weg uit armoede is, dat door het Nederlandse belastingbeleid ontwikkelingslanden miljoenen mislopen die in onderwijs geïnvesteerd hadden kunnen worden en dat investeren in onderwijs het klimaat ten goede zal komen, hebben we verschillende Kamerleden gevraagd een motie in te dienen tijdens het begrotingsdebat. Hierin staat de aanbeveling de het budget voor het Global Partnership for Education wordt verhoogd. De middelen die hiervoor kunnen worden ingezet komen uit IFFEd, het nieuw ontwikkelde financieringsinstrument waarvan we weten dat het voorlopig nog niet zal worden gebruikt.