Meer dan 500 organisaties en academici uit 87 landen, waaronder GCE-NL, geven vandaag een verklaring af waarin we het Internationaal Monetair Fonds (IMF) oproepen te stoppen met het promoten van bezuinigingen. We roepen op beleid te ondersteunen dat genderrechtvaardigheid bevordert, ongelijkheid vermindert en mens en planeet op de eerste plaats zet.

Deze verklaring komt voorafgaand aan de jaarvergaderingen van het IMF en de Wereldbank die volgende week (12-18 oktober) zullen beginnen.

Wij uiten de grootste alarmering over het advies van het IMF aan landen om terug te keren naar bezuinigingen zodra de huidige crisis voorbij is. Deze pandemie heeft de dodelijke gevolgen blootgelegd van systematisch zwakke investeringen in gezondheid, onderwijs en sociale bescherming. Die worden het hardst gevoeld door gemarginaliseerde bevolkingsgroepen, waaronder vrouwen, ouderen, raciale en etnische minderheden, informele werknemers en gezinnen met lage inkomens. Deze crisis werpt ook licht op de krimpende middenklasse en de steeds groter wordende kloof tussen arm en rijk.

Het is tijd om een einde te maken aan de bezuinigingen en een nieuw pad te banen dat mens en planeet voorop stelt!