Voor de pandemie had de wereld al te maken met een onderwijscrisis en Covid-19 heeft de bestaande ongelijkheden in toegang tot onderwijs en leerresultaten alleen maar verergerd. Conflicten, noodsituaties op het gebied van klimaatverandering en burgerlijke onrust stopten niet tijdens de pandemie. Crises zullen onderwijsstelsels blijven bedreigen, tenzij we beter voorbereid zijn en beschikken over voldoende financiële middelen door middel van een anticiperende aanpak.

Gezien de omvang van de onderwijscrisis die reeds vóór de pandemie bestond, is het van belang dat we onze ambitie niet beperken tot ’terugbouwen’ tot hoe het was (build back better). Het is absoluut noodzakelijk dat we beter en anders bouwen (build forward better). Het nieuwe rapport van Save the Children bevat een ‘Risk to Education-Index’, van nationale onderwijssystemen die het meeste risico lopen door toekomstige crises, en een 8-puntenplan om effectief en inclusief voor te kunnen bereiden en te reageren op komende crises.

Klik op de afbeelding om de samenvatting van het rapport te openen.