default logo

Veelgestelde vragen

 • Wat is GCE-NL?

  De Gobal Campaign for Education-NL is een coalitie van organisaties die zich inzet voor het recht op onderwijs wereldwijd, met name in het Zuiden. GCE-NL is lid van de internationale GCE-beweging.

  Lees meer over onze visie
  Lees meer over hoe we werken
  Lees meer over wat we doen

 • Wat heeft GCE-NL te maken met de Sustainable Development Goals, de ‘Global Goals’?

  Van 2000 tot 2015 zette de wereldgemeenschap zich voor het recht op onderwijs in met twee programma’s: de Education for All-agenda en de Millenniumdoelen voor onderwijs. In 2015 zijn ze samengebracht: de nieuwe Education 2030-agenda gaat nu hand in hand met het Duurzame Ontwikkelingsdoel op onderwijs: SDG4.

  De internationale GCE-beweging is in 1999 opgericht om druk te zetten achter het waarmaken van de Education for All-doelen. SDG4 is dus zogezegd het werkprogramma van de GCE-beweging. In het internationale overleg over de onderwijsdoelen, de uitvoering en de financiering ervan, is GCE-internationaal – als vertegenwoordiger van het maatschappelijk middenveld – een invloedrijke deelnemer.

  Lees hier meer over het recht op onderwijs, Education for All, SDG4

 • Welke organisaties zijn lid van GCE-NL?

  In 2018 zijn dat: de Algemene Onderwijsbond, BAS Consultancy, Edukans, Mondiaal FNV, Save the Children en VSO.

 • Hoe is GCE-NL georganiseerd?

  GCE-NL een coalitie van lidorganisaties, net als alle andere nationale GCE-coalities. De vertegenwoordigers van de lidorganisaties vormen samen de Stuurgroep. Uit de lidmaatschapsbijdragen is een centrale coördinator aangesteld. De coördinator stelt in overleg met de Stuurgroep het strategisch plan en de jaarplannen op, en voert ze uit. Afgezien van de coördinator is er geen betaalde staf.

  Leidraad bij het opstellen van het beleid van GCE-NL zijn de uitgangspunten van GCE-internationaal. Gezamenlijk kijken we hoe we daar vanuit Nederland het beste een bijdrage aan kunnen leveren.

  GCE-NL is geen juridische entiteit. Daarom lopen (arbeids)contracten via een van de lidorganisaties.

  GCE-NL is inhoudelijk en organisatorisch onafhankelijk van de lidorganisaties.

 • Kan mijn organisatie lid worden en wat houdt het lidmaatschap in?

  Jazeker: lidmaatschap van GCE-NL staat open aan alle organisaties die zich betrokken voelen bij het recht op goed onderwijs in het Zuiden, ofwel: SDG4-mondiaal.

  Lidorganisaties zeggen per kalenderjaar een financiële bijdrage toe en hebben een vaste contactpersoon als aanspreekpunt. GCE-NL mag de naam en het logo van de lidorganisatie publiceren.

  Als de contactpersoon ook deelneemt aan de Stuurgroep is het belangrijk dat hij/zij de lidorganisatie kan en mag vertegenwoordigen.

  Lidorganisaties dienen zich te kunnen vinden in de algemene doelstellingen en uitgangspunten van GCE-internationaal, al kunnen de ideeën over specifieke onderwerpen verschillen.

  Inhoudelijk richt GCE-NL zich in principe op alle onderwijsdoelen in de SDG-agenda, al lichten we soms een speciaal thema uit, bijvoorbeeld in aansluiting op de Global Action Week for Education.

  Belangstelling om lid te worden? Neem contact met ons op over de mogelijkheden.

 • Waarom zou mijn organisatie lid worden van GCE-NL?

  • GCE-NL is een open, onafhankelijk ledennetwerk, waarin organisaties met diverse achtergronden effectief kunnen samenwerken aan een gemeenschappelijk doel: goed onderwijs voor iedereen

  Terwijl individuele organisaties vaak gebonden zijn aan hun eigen specialisaties en deskundigheid, maakt de samenwerking binnen GCE-NL het mogelijk zich in te zetten voor álle onderwijsdoelen. GCE-NL bindt de leden met een inhoudelijke, lange termijn agenda. Leden kunnen hun eigen expertise inzetten en hun voordeel doen met de expertises van de andere.

  • GCE-NL verbindt de leden met het wereldwijde GCE-netwerk en internationale fora

  Goed onderwijs is als eerste een taak van nationale overheden. Maatschappelijke organisaties hebben echter net zo goed een verantwoordelijkheid: zij dienen de overheid bij de les te houden. De Global Campaign for Education vertegenwoordigd het maatschappelijk middenveld bij alle internationale discussies over onderwijs en over SDG4 in het bijzonder. Daarvoor is draagvlak nodig in zo veel mogelijk landen. Als lid van GCE-NL draagt u eraan bij dat Nederland verbonden is met de internationale lobby voor het recht op onderwijs.

  Regelmatig vraagt het hoofdbureau van GCE de nationale coalities om informatie, hun mening of advies. Dergelijke consultaties betreffen niet alleen interne GCE-zaken, maar ook reacties op rapporten van andere partijen, zoal bijvoorbeeld de Wereldbank en de Education Commission. Ook is GCE-NL als nationale coalitie gerechtigd een stem uit te brengen op de CSO-1 zetel van het bestuur van het Global Partnership for Education. Als lid van GCE-NL is uw organisatie automatisch lid van de Education and Academia Stakeholder Group (EASG) van de Verenigde Naties.

  • GCE-NL beschikt over een unieke achterban van betrokkenen bij SDG4-mondiaal uit verschillende sectoren: onderwijs, wetenschap, politiek, overheid, bedrijfsleven, ontwikkelingswerk

   

 • Is lidmaatschap aan GCE-NL voorbehouden aan organisaties die iets met onderwijs doen?

  Niet per se. Onderwijs is een essentiële voorwaarde voor allerlei vormen van ontwikkeling. Bovendien werken we graag samen met partijen uit andere sectoren en rond andere thema’s.

 • Zijn er vacatures?

  Nee, er zijn op dit moment geen vacatures.

 • Kan ik vrijwilligerswerk doen voor GCE-NL?

  Neem contact met ons op over de mogelijkheden.

 • Kan ik een donatie geven?

  Graag! Neem contact met ons op over de mogelijkheden.

 • Hebben jullie lesmaterialen?

  Lesmaterialen zijn te vinden op deze pagina.

 • Kunt u ons helpen met informatie voor een spreekbeurt of scriptie?

  Natuurlijk! Laat ons weten waar je precies naar op zoek bent.

 • Hoe kan ik mij opgeven/afmelden voor de Nieuwsbrief van GCE-NL?

  Aanmelden kan via deze pagina.

  Onderaan een uitgave van de nieuwsbrief staat een link waarmee u zich kunt afmelden. Daar staat ook een link waarmee u uw adresgegevens kunt aanpassen. Lukt dat niet, stuur dan een email naar Anneloes@globalcampaignforeducation.nl

 • Wat doen jullie verder met mijn adresgegevens?

  Hier kunt u lezen hoe wij omgaan met uw adresgegevens en uw privacy.