VSO

VSO is de internationale ontwikkelingsorganisatie die mensen samenbrengt om kennis, ervaring en vakmanschap te delen. Omdat wij geloven dat mensen de wereld kunnen veranderen. VSO-vakdeskundigen uit alle windstreken worden uitgezonden om voor langere tijd, tegen een lokaal salaris en op vraag van de lokale partner, hun kennis te delen.  Zo werken we aan een blijvende verbetering.

Onze vakdeskundigen helpen al 60 jaar de kwaliteit van onderwijs te verbeteren, op scholen en op lerarenopleidingen. Ook assisteren ze onderwijsministeries en lokale overheden bij het ontwikkeling van beleidsplannen, curricula, kwaliteitsnormen en toetsen. Verder maken ze in lokale gemeenschappen duidelijk dat ieder kind recht heeft op onderwijs – en dat dit uiteindelijk de hele gemeenschap ten goede komt. En betrekken ze ouders bij de scholen, om ook langs die weg de kwaliteit van onderwijs te borgen. De vakdeskundigen doen dat in samenwerking met lokale collega’s en volgen de landelijke onderwijsprioriteiten.

  • Kleuteronderwijs
  • Basisonderwijs
  • Middelbaar onderwijs
  • Beroepsonderwijs
  • Onderwijs in vluchtelingenkampen

» Meer lezen over VSO en Onderwijs