De Algemene Onderwijsbond

De Algemene Onderwijsbond (AOb) is een vakbond voor onderwijspersoneel dat werkt in het primair onderwijs, op middelbare scholen, in het mbo of op hogescholen. De bond is aangesloten bij de grootste werknemersorganisatie van Nederland, de FNV.

Voor goed onderwijs is goed geschoold, professioneel en gemotiveerd personeel noodzaak. De AOb is belangenbehartiger van het onderwijspersoneel, zowel onderwijsinhoudelijk als arbeidsvoorwaardelijk.

De belangrijkste taak van de AOb is om ervoor te zorgen dat de leden iedere dag hun werk goed kunnen doen, met de daarbij behorende professionele zeggenschap en arbeidsvoorwaarden.

De AOb is de grootste onderwijsbond en speelt daarom een belangrijke rol in het overleg tussen overheid, schoolbesturen en andere belangenorganisaties. Regelmatig zet de AOb de toon in het maatschappelijk debat. De bond kijkt verder dan alleen de arbeidsvoorwaarden. De bond bemoeit zich ook graag met alle andere zaken die nodig zijn voor goed onderwijs. De AOb behartigt de belangen van het onderwijspersoneel bijvoorbeeld via de uitstekende contacten in de Haagse politiek, maar ook bij school- en gemeentebesturen is de AOb actief. Het streven naar goed onderwijs gaat bovendien verder dan de landsgrenzen, ook in internationaal verband speelt de AOb een prominente rol.

» Meer lezen over de internationale betrokkenheid van de AOb