GAWE 2017 | Houd de overheid bij de les!

Goed onderwijs voor iedereen. Dat is allereerst de verantwoordelijkheid van de overheid: die dient te zorgen voor goede onderwijsvoorzieningen voor al haar burgers. Maar burgers en hun organisaties kunnen zelf een steentje bijdragen. Zij kunnen controleren of de overheid doet wat ze heeft beloofd. Met hun bijzondere kennis en ervaring kunnen zij de overheid adviseren over diverse onderwijsvraagstukken. Zij kunnen signaleren waar het overheidsbeleid tekort schiet, waar problemen ontstaan, en waar mensen uit de boot dreigen te vallen. Zij kunnen die knelpunten bij de overheid onder de aandacht brengen en aandringen op een oplossing. En waar de overheid niet wil luisteren, kunnen zij acties voeren.

In 2017 vraagt de Global Campaign for Education wereldwijd aandacht voor de rol van burgers en maatschappelijke organisaties bij het bereiken van de internationale onderwijsdoelen: houd de overheid bij de les!

Afspraak is afspraak

De internationale onderwijsgemeenschap heeft lang en intensief overlegd wat er precies nodig is om ervoor te zorgen iedereen in staat is om goed onderwijs te volgen, een belofte die al in 1990 is gemaakt. De nieuwe onderwijsdoelen zijn nog maar een jaar van kracht en toch wordt er al getornd aan de zorgvuldig gemaakte afspraken:

• ‘Goed onderwijs’ gaat over kwaliteit in brede zin, over ontwikkeling en vorming van de mens, maar dreigt te worden gereduceerd tot hoge scores op taal- en rekentoetsen.

• ‘Gratis onderwijs’ dient ook echt gratis te zijn, en niet ‘betaalbaar’.

• Het stimuleren van goede publieke voorzieningen wordt bedreigd door de toenemende invloed van commerciële aanbieders.

• In plaats van de hele onderwijssector te verbeteren, krijgt meestal slechts een enkel onderwijsdoel prioriteit. Sommige onderwijsdoelen krijgen zo onvoldoende aandacht, zoals voorschools onderwijs, volwassenenonderwijs en versterking van leerkrachten.

• Met SDG17 beloven de Verenigde Naties om te zorgen voor de middelen om alle doelen uit te voeren, maar investeringen in onderwijs lopen terug.

• Met Education 2030 is afgesproken hoe zo efficiënt mogelijk aan de onderwijsdoelen zal worden gewerkt. Toch doen zich steeds nieuwe initiatieven voor, die het brede draagvlak missen en de kans op langs elkaar heen werken vergroten.

Time to deliver – Voluntary National Reviews for SDG4 and Education2030

Een van de activiteiten waar veel GCE-coalities bij betrokken zijn, zijn de Voluntary National Reviews. Ruim 40 landen hebben aangeboden om in 2017 verslag uit te brengen van de stand van zaken rond de Sustainable Development Goals: hoe werken zij aan de SDGs, hoe vordert het met de doelen, wat zijn kansen en struikelblokken?

Ook Nederland ontwikkelt dit jaar een VNR-rapport. Het rapport, dat een beeld geeft van de resultaten van de SDGs in het hele Koninkrijk der Nederlanden, zal worden gepresenteerd op het High Level Political Forum on Sustainable Development (HLPF,10-19 juli 2017, New York). Het Nederlandse deel wordt tijdens een Hoorzitting op 29 mei aangeboden aan de Tweede Kamer. Naast cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek en een inventarisatie van het huidige Nederlandse beleid, is er ruimte voor inbreng van maatschappelijke organisaties, bedrijven, lokale overheden, jongeren en kennisinstellingen. GCE-NL droeg als maatschappelijke organisatie bij aan het rapport.

Om maatschappelijke organisaties rond onderwijs te ondersteunen bij deelname aan de VNR-rapporten, ontwikkelde GCE-internationaal een brochure: ‘Time to Deliver: Voluntary National Reviews for SDG4 and Education 2030’. De brochure is mede gebaseerd op de ervaringen in Nederland.

Waar de GCE zich in 2017 sterk voor maakt

Over de hele wereld zetten nationale GCE-coalities zich in om overheden aan de internationale afspraken te houden. Soms in goed gezamenlijk overleg, soms door petities en politieke lobby, soms met gedegen rapporten, soms met vrolijke publieksacties. Veel acties spitsen zich toe op de wereldwijde actieweek, de Global Action Week for Education (GAWE), die van 22 tot 28 april wordt gehouden. Maar ook in de rest van het jaar werkt de GCE-beweging aan het thema van 2018.

All governments must...

…develop credible and clear roadmaps for the implementation of the full SDG 4 agenda:

 • “…ensure the provision of 12 years of free, publicly funded, equitable quality primary and secondary education” (Education 2030 Framework for Action)
 • Plan to provide for genuinely free education through abolishing user fees and other charges in primary and secondary education, and end support to so-called low-fee private schools.
 • Prioritise hitherto ignored targets on early childhood education, youth, adults and postsecondary/technical and vocational education and training.
 • Put in place comprehensive and long-term national plans to ensure that the supply of qualified teachers is substantially increased, and to ensure that teachers and educators are empowered, well-trained, professionally qualified, motivated and supported.
 • Review education plans, budget proposals and spending for differential impact on girls and women, persons with disabilities, indigenous communities, refugees and displaced persons and other disadvantaged groups, through gender and inclusion audits to address educational inequalities.
 • Resist the narrowing of the definition of quality of education to attainment of narrowly defined learning outcomes as measured by standardised tests, and ensure that curricula, textbooks and assessment systems are in line with the existing human rights understanding of the aims of education.

… strengthen education governance frameworks and the overall public education system by:

 • Allocating a minimum of 6% GDP and 20% of national budgets to education, of which at least 50% must be dedicated to basic education.
 • Maximising revenue available for investment in education and to address inequality through building progressive and expanded domestic systems of taxation, reviewing tax and royalty agreements in the natural resource sector, and closing loopholes which enable tax avoidance and evasion by the private sector.
 • Reversing rising privatisation of education through enhancing the scale and quality of public provisioning and improving capacities for planning, monitoring and implementation.
 • Putting in place robust mechanisms for oversight and regulation of private sector players in line with the Human Rights Council resolution calling for regulation of the private sector.

… and put in place clear mechanisms for transparency and accountability to citizens to ensure delivery on the Education 2030 Agenda and the Right to Education in general. This entails:

 • Providing a formal and structured space for meaningful active participation of civil society, including teacher unions and associations, as part of social dialogue around policy making, planning, budgeting and in monitoring progress
 • Ensuring that these mechanisms are responsive to and prioritize the participation from women, persons with disabilities and representatives from marginalized communities
 • Repealing any policies or legislations that penalize civil society activists and reversing shrinkage of civil society space.

The UN system and the international community should...

 • Support member states in the above objectives to fulfil the vision of free, publicly funded, equitable, quality education.
 • Take steps to ensure regulation of the private sector in education in line with the Human Rights Council Resolution.
 • Ensure adequate financing for the Global Partnership for Education (GPE) to support implementation of the Education 2030 agenda.
 • Build a more inclusive humanitarian system that recognises the need for sustained action for delivering education in emergency settings, including in chronic emergencies.
 • Reiterate the value of education as a public and collective good, reiterate the need for public education and call for stronger regulation of private providers in line with Human Rights Council resolution in this regard.
 • Call for an increase in expenditure to promote equity, inclusion and quality education for learners from marginalised groups such as persons with disabilities, pastoralist communities and indigenous peoples.

Donor countries must also...

 • Play their part to ensure domestic implementation of the universal SDG agenda.
 • Set out clear national plans to deliver 0.7% of GNP as ODA by 2020 and commit at least 15-20% of all ODA to education. At least half of education aid must go to basic education.
 • Allot at least 4% of humanitarian aid to education.
 • Make bold pledges to finance education (in the GPE replenishment and to Education Cannot Wait), reversing the recent declines in spending on education.

The private sector should...

 • Transparently pay all applicable taxes in developing countries where they make a profit and refuse to accept tax holidays/incentives, transfer pricing, aggressive tax avoidance and the use of tax havens, all of which can deprive governments of funds to invest in education.
 • Pledge financial contributions to the Global Partnership for Education during the 2017 replenishment.