Global Action Week for Education

Jaarlijks coördineert GCE-Internationaal een Wereldwijde Actie Week over onderwijs: een speciaal thema krijgt de volle aandacht in een mondiale publiekscampagne. Alle nationale coalities kunnen daaraan meedoen en de activiteiten aanpassen aan de situatie in hun eigen land. Met de aandacht en steun die de GCE-beweging op die manier verzamelt, kan een flinke vuist worden gemaakt bij de lobbyacties in de rest van het jaar. Zo namen in 2009 ruim 13 miljoen mensen deel aan de campagne over analfabetisme, en tekenden in 2010 18 miljoen mensen de 1GOAL-petitie voor meer geld voor onderwijs.