default logo

Veelgestelde vragen

 • Wat is GCE-NL?

  De Gobal Campaign for Education-NL is een coalitie van organisaties die zich inzet voor het recht op onderwijs wereldwijd, met name in ontwikkelingslanden. GCE-NL is lid van de internationale GCE-beweging.
 • Welke organisaties zijn lid van GCE-NL?

  In 2017 zijn dat: Edukans, de Algemene Onderwijsbond, Mondiaal FNV en Save the Children.
 • Kan mijn organisatie lid worden en wat houdt het lidmaatschap in?

  Jazeker: lidmaatschap van GCE-NL staat open aan alle organisaties die zich betrokken voelen bij het recht op goed onderwijs. Neem contact met ons op over de mogelijkheden.

  Lees hier meer over de rechten en plichten van een GCE-coalitie.

 • Hoe is GCE-NL georganiseerd?

  GCE-NL is een onafhankelijke coalitie. Uit de lidmaatschapsbijdragen is een centrale coördinator aangesteld. Samen met de vertegenwoordigers van de lidorganisaties stelt de coördinator het strategisch plan en de jaarplannen op, en voert ze uit. Afgezien van de coördinator is er geen betaalde staf.

  Leidraad bij het opstellen van het beleid van GCE-NL zijn de uitgangspunten van GCE-internationaal. Gezamenlijk kijken we hoe we daar vanuit Nederland het beste een bijdrage aan kunnen leveren.

  GCE-NL is geen juridische entiteit. Daarom lopen (arbeids)contracten via een van de lidorganisaties.

 • Wat zijn de voordelen van lidmaatschap van GCE-NL?

  Als lid van een GCE-coalitie is uw organisatie verbonden met de internationale GCE-beweging. Dit is wereldwijd het grootste netwerk dat opkomt voor het recht op onderwijs wereldwijd. In de internationale discussies over onderwijs en over SDG4 in het bijzonder, is GCE een invloedrijke deelnemer. Regelmatig vraagt het hoofdbureau van GCE de leden om hun mening of advies. Via GCE-NL heeft ook uw organisatie inspraak. Dergelijke consultaties betreffen niet alleen interne GCE-zaken, maar ook reacties op rapporten van andere partijen (recentelijk bijvoorbeeld de Wereldbank en de Education Commission). Ook is GCE-NL gerechtigd een stem uit te brengen op de CSO-1 zetel van het bestuur van het Global Partnership for Education.

  Een andere manier waarop leden van GCE-NL zijn verbonden met het internationale onderwijsveld, is via de Education and Academia Stakeholder Group (EASG) van de Verenigde Naties. Als lid van GCE-NL is uw organisatie automatisch lid van de EASG.

  Andersom blijft uw organisatie dankzij de verbinding met het internationale netwerk goed op de hoogte van de de internationale ontwikkelingen op onderwijs.

  Met het verdwijnen van de aandacht voor onderwijs in het Nederlandse ontwikkelingsbeleid hebben ook veel ontwikkelingsorganisaties hun inzet voor onderwijs verminderd. Maar onderwijs is een noodzakelijke voorwaarde voor álle vormen van ontwikkeling en dus ook voor de doelen van uw organisatie. Zonder onderwijs geen ontwikkeling. Via GCE-NL kunnen we er samen voor zorgen dat de aandacht voor deze noodzakelijke bouwsteen niet verdwijnt.

 • Wat heeft GCE-NL te maken met de Sustainable Development Goals, de ‘Global Goals’?

  Van 2000 tot 2015 zette de wereldgemeenschap zich voor het recht op onderwijs in met twee programma’s: de Education for All-agenda en de Millenniumdoelen voor onderwijs. In 2015 zijn ze samengebracht: de nieuwe Education 2030-agenda gaat nu hand in hand met het Duurzame Ontwikkelingsdoel op onderwijs: SDG4.

  De internationale GCE-beweging is ooit opgericht om druk te zetten achter het waarmaken van de Education for All-doelen. SDG4 is dus zogezegd het werkprogramma van de GCE-beweging. In het internationale overleg over de onderwijsdoelen, de uitvoering en de financiering ervan, is GCE-internationaal een invloedrijke deelnemer.

 • Is lidmaatschap aan GCE-NL voorbehouden aan organisaties die iets met onderwijs doen?

  Niet per se. Onderwijs is een essentiële voorwaarde voor allerlei vormen van ontwikkeling. Bovendien werken we graag samen met partijen uit andere sectoren en rond andere thema’s.

 • Zijn er vacatures?

  Nee, er zijn op dit moment geen vacatures.
 • Kan ik vrijwilligerswerk doen voor GCE-NL?

  Neem contact met ons op over de mogelijkheden.
 • Kan ik een donatie geven?

  Graag! Neem contact met ons op over de mogelijkheden.
 • Hebben jullie lesmaterialen?

  Lesmaterialen zijn te vinden op deze pagina.
 • Kunt u ons helpen met informatie voor een spreekbeurt of scriptie?

  Natuurlijk! Laat ons weten waar je precies naar op zoek bent.
 • Hoe kan ik mij opgeven/afmelden voor de Nieuwsbrief van GCE-NL?

  Aanmelden kan via deze pagina.

  Onderaan een uitgave van de nieuwsbrief staat een link waarmee u zich kunt afmelden. Daar staat ook een link waarmee u uw adresgegevens kunt aanpassen. Lukt dat niet, stuur dan een email naar gce@edukans.nl

 • Wat doen jullie verder met mijn adresgegevens?

  Hier kunt u lezen hoe wij omgaan met uw adresgegevens en uw privacy.