default logo

Onderwijs voor iedereen

Onderwijs: een mensenrecht

Al in 1948 is in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens opgenomen dat iedereen het recht heeft op onderwijs (Artikel 26). Sindsdien is dat recht vastgelegd in tal van internationale en regionale verdragen, die ook door Nederland zijn ondertekend.

Met onderwijs krijgen mensen de kans zich te ontplooien en een inkomen te verdienen. Dankzij onderwijs kunnen mensen deelnemen aan economische, sociale en politieke ontwikkeling. Het recht op onderwijs is daarmee onlosmakelijk verbonden met het realiseren van andere mensenrechten.

1990: oprichting ‘Education for All’-beweging

Het recht op onderwijs is echter lang niet voor iedereen beschikbaar. In 1990, op de Wereldconferentie voor Onderwijs in Thailand, sloegen regeringen, organisaties en instellingen de handen ineen om ervoor te zorgen dat het recht op goed onderwijs voor iedereen wél een realiteit kon worden. Gezamenlijk richtten zij de ‘Education for All’-beweging op.

2000-2015: Education for All-doelen en Millenniumdoelen

Tien jaar na de Wereldconferentie bleek dat er nog altijd heel veel kinderen níét naar school konden. Daarom spraken regeringsleiders van 164 landen in het jaar 2000 zes concrete Education for All doelen af. Zo zouden in 2015 alle kinderen minstens de basisschool kunnen doorlopen en zouden er veel minder mensen zijn die niet kunnen lezen en schrijven.

Tegelijkertijd hadden ook de Verenigde Naties in 2000 beloofd om ervoor te zorgen dat in 2015 elk kind naar school zou kunnen, zowel jongens als meisjes (Millenniumdoelen 2 en 3).

2015-2030: Education 2030 en de Sustainable Development Goals

In 2015 liepen de onderwijsdoelen af. Sinds 2000 was er veel verbeterd: veel meer kinderen konden naar school, zowel naar voorschools onderwijs, als naar de basisschool en het voortgezet onderwijs. Er waren veel meer landen waar jongens én meisjes naar school konden. Maar voor sommige landen en bevolkingsgroepen was er maar weinig vooruitgang geboekt. Zo gingen vooral kinderen van rijke ouders door naar het voortgezet onderwijs. Ook was er niets veranderd aan het feit dat twee derde van het aantal volwassenen dat niet kan lezen en schrijven, vrouw is. En nog steeds konden wereldwijd zo’n 124 miljoen kinderen niet naar school.

Daarom maakte de internationale onderwijswereld in 2015 nieuwe afspraken om zich in te spannen voor het recht op goed onderwijs wereldwijd: het Education 2030 Framework for Action.

Ook de Verenigde Naties hebben hun ontwikkelingsagenda vernieuwd. De Millenniumdoelen voor 2015 worden opgevolgd door 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen voor 2030. Onderwijs is één van die doelen: Sustainable Development Goal 4 (SDG4). SDG4 en de Education 2030-agenda sluiten nu nauw op elkaar aan.

SDG4: In 2030 is er gelijkwaardig en goed onderwijs voor iedereen, geen enkele groep uitgesloten. Ook moet er worden gezorgd voor voldoende mogelijkheden om ook later in het leven onderwijs te volgen