default logo

Education 2030 en SDG4

Goed onderwijs voor iedereen. Van 2000 tot 2015 zette de wereldgemeenschap zich daarvoor in met twee programma’s: de Education for All-agenda en de Millenniumdoelen voor onderwijs. In 2015 zijn ze samengebracht: de nieuwe Education 2030-agenda gaat nu hand in hand met het nieuwe Duurzame Ontwikkelingsdoel voor onderwijs (SDG4).


Wat zijn de SDG’s?

• De Sustainable Development Goals (ook wel ‘Global Goals’ of ‘Duurzame Ontwikkelingsdoelen’) is het wereldwijde programma voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties

• Opvolger van de Millenniumdoelen.

• Aangenomen door alle 193 lidstaten in september 2015. Van kracht per 1 januari 2016.

• Alle lidstaten werken aan de doelen in eigen land en leveren een bijdrage aan het bereiken van de doelen wereldwijd.

• Niet alleen een taak van de overheid, maar van iedereen: maatschappelijke organisaties, bedrijven, internationale instellingen, onderzoekscentra, en niet te vergeten de burgers zelf.

• Onderwijs heeft een eigen doel, SDG4, en komt ook aan bod bij andere doelen.

Wat is Education 2030?

• Het Education 2030 Framework for Action (ook wel ‘Incheon Declaration’) is het wereldwijde programma om goed onderwijs beschikbaar te maken voor iedereen.

• Opvolger van de Education for All-agenda.

• Opgesteld door de internationale onderwijswereld onder leiding van UNESCO: regeringen, VN-organisaties, maatschappelijke organisaties, onderwijsvakbonden, onderzoekscentra en deskundigen.

• Vastgesteld in november 2015. Van kracht per 1 januari 2016.

• Legt vast wat er nodig is om de onderwijsdoelen in de SDG’s te behalen.